Search English
计算机学院2017年博士研究生招生复试结果公示
发布人: 发布时间:2017-05-11

   计算机学院2017年博士研究生招生复试已结束,现将复试结果公示:   公示时间:2017年5月11日至15日

   申诉联系人:马前

   联系电话:023-65111210

   办公室:主教学楼1822

   电子邮箱:csg@cqu.edu.cn


                                   重庆大学计算机学院

                                    2017年5月11日


Copyright © 2012 重庆大学计算机学院 All Rights Reserved      
通信地址:重庆市沙坪坝区沙正街174号 重庆大学计算机学院 邮政编码:400044